#FunduszeEuropejskie

Projekt „Inwestycje w usługi rozwojowe” nr FERS.01.03-IP.09-0025/23 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Projekt został wybrany do realizacji w konkursie „Usługi Rozwojowe 4.0” – w naborze nr FERS.01.03-IP.09-001/23 realizowany w ramach Działania 01.03; Kadry nowoczesnej gospodarki Typ projektu 3. Wzmocnienie Bazy Usług Rozwojowych i jakości świadczonych usług; a) Działania na rzecz jakości usług świadczonych w BUR.

Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 166 podmiotów Dostawców usług w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), którzy stworzą/rozwiną/ wprowadzą do swojej oferty nową formę usług rozwojowych lub wykorzystają nowe technologie, w tym w zakresie form zdalnych do końca grudnia 2025 roku.

Całkowita wartość wydatków ogółem w projekcie: 12 442 595,00 PLN
Kwota dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich: 10 311 155,00 PLN
Wkład własny przedsiębiorców: 2 131 440,00 PLN

Okres realizacji projektu od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. na obszarze całej Polski.

  • Projekt skierowany jest do Podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, które świadczą usługi rozwojowe z dofinansowaniem ze środków publicznych.
  • W projekcie można uzyskać wsparcie w postaci refundacji kosztów zakupu licencji i szkoleń/doradztwa dla pracownika/ów, aby przygotować ich do korzystania z licencji.
  • Zakup licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub wykorzystanie nowych technologii, w tym w zakresie usług zdalnych. Szkolenie lub doradztwo musi być związane bezpośrednio z użytkowaniem licencji.